Posted: 13 September, 2:32  Impressions: 679  Views: 9  Favorite: 0
Price:
Negotiable
Seller :
Barry hoffman
City:
Kathmandu
Send message
Please, tell the seller, that you've found this ad at   lalafo.com.np
मेरा बच्चाहरूलाई गोदमा राख्नको लागि म राख्दैछु म व्यावहारिक, विवेकी र अनुभवी व्यक्ति खोज्दै छु जसले उनीहरूलाई कोमलता, नर्सरी र धेरै चुम्बन र आलिंगनको प्रेम प्रदान गर्न सक्दछ। । उनी वा उनी तपाईले सपनामा देखेका सबै भन्दा राम्रो प्लेमेट हुनेछन्। यो महान व्यक्तित्व र स्वभावका साथ, बच्चाहरू र अन्य घरपालुवा जनावरको साथ राम्रो

Contact the seller

Similar ads