गोल्धुङा ३घ काथमान्दौ मा, price: 4600000 NPR in category For sale - Kathmandu

गोल्धुङा ३घ काथमान्दौ मा

Posted: 12 May, 19:57 Views: 6
Price:
NPR4,600,000
Seller :
sresthamohan
City:
Kathmandu
Send message
Please, tell the seller, that you've found this ad at  lalafo.com.np
गोल्धुङा ३घ काथमान्दौ मा ०-४-०-० जग्गा तुरुन्त बिक्रिमा छ। प्लतिङको जग्गा १३ फित राजकुलोको बाटो अगाडी, १०फिटको बाटो साइद बाट बयको जग्गा तु-बिक्रिमा छ। आनाको ११.५० लाख मात्र। लोन तिर्नु पर्ने बयर मात्र बेच्नु परेको। सम्पर्क न°- ९८४१३४८४६५ यो नम्बर किन्नेको लागि मात्र।

Contact the seller

Buy safely
learn more

Similar ads

Location : Chapagaun in Kathmandu1
NPR700,000
2018-05-18 / 12:15